Bejelentés


Magzat és Családvédelem A gyerek az Isten ajándéka


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
Önkénteseket keres

Életbevágó hírek

2007. április 25. szerda 07:39

FELHÍVÁS! Az Alfa Szövetség kéri mindazon jóakaratú emberek jelentkezését, akik önkéntes életvédő tevékenységükkel e kiemelten közhasznú szervezet célkitűzéseit támogatva részt akarnak venni az élet kultúrájának ápolásában. Különösen várjuk azokat, akik Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád megyében és Budapesten vállalnák az Alfa-hang tisztét. Keressük azokat is, akik angol, német és francia nyelvű életvédő anyagok fordításában segédkeznének. Rövid életrajzzal és visszahívható telefonszámmal ellátott levelüket az alábbi címre kérjük: Alfa Szövetség, 1537 Budapest, Pf. 453/370. Kérjük továbbá, hogy használt babakocsival, gyermekággyal, babaruhákkal vagy más babaápolási cikkek adományozásával támogassák azt a kelengyeprogramot, azért működtetünk, hogy a szociálisan súlyos terhességet viselő anyáknak ezzel is segíthessük magzatgyermekük elfogadásában.
28 civil életvédő szervezet továbbra is várja dr. Gógl Árpád egészségügyi miniszter úr válaszát 1999. áprilisában hozzá intézett nyílt levelére.
A legtöbb izraeli nő elégedett az abortusz-tablettákkal - sugallja az első izraeli kórházi jelentés szerint, amely az abortusz-tabletta használatának eredményéről szól. Az abortusztablettát még tavaly vezették be hivatalosan Izraelben. Bár a köztudatba Mifegyne néven bejutott, általánosságban Mifepristone-ként ismert tabletta használatához az Egészségügyi Minisztérium adott ki hivatalos útmutatót, a szóvivői hivatalnál a mai napig nincs információ arról, hogy hány legális művi magzatelhajtást hajtottak végre ilyen módon tavaly augusztus óta, amikor is a tabletta használatát hivatalosan engedélyezték. A viszonylag liberális abortusz törvény alapján évente mintegy 18. 000 művi abortuszt végeznek, és az összes kérelmek 90 százalékát engedélyezik. (Jerusalem Post, 2000. január 17.)
Kis pénz - nagy lélek! Szolidaritási gyűjtést indítottak az 1770-ben alapított sárszentmiklósi templom hívei, amelyhez sok, templomba ugyan nem járó, de jóakaratú falubeli is csatlakozott. Az erkölcspróbáló helyi népszavazáson minden egyes ember 1 forint adománnyal fejezte ki egyet nem értését az életvédő magatartást elmarasztaló bírósági ítélettel. Varga László lelkipásztori segítő Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén kelt levele szerint a beérkezett 583 forint alapján e kis faluban ennyien biztosítják Kormos Miklóst erkölcsi támogatásukról a magzati élet védelmében tett lépéseivel kapcsolatban. A hívek kifejezték azt a szándékukat is, hogy akár valódi gyűjtés, akár más életvédő megmozdulás esetén szeretnének az életvédelem ügye mellé állni.

Kormos Miklós kalocsa-kecskeméti egyházmegyés lelkipásztornak február 16-i keltezéssel II. János Pál pápa a "pápai káplán" tisztséggel kitüntetést adományozott az élet védelmében tanúsított bátor kiállásáért. Mint emlékezetes, Kormos Miklós bajai káplánként az országos krízisszolgálatot működtető Alfa Szövetség közreműködésével segítséget próbált nyújtani egy áldott állapotba jutott fiatal leányanyának, hogy akaratát szabadon kinyilváníthassa és magzati életkorú gyermekét környezete ellentétes ráhatásával szemben is megtarthassa. A káplán és az alfások fellépését a magyar bíróság - másodfokon jogerőssé vált ítéletével - jogtalannak tekintette és ezért elmarasztalta. Kormos Miklós káplánt e bíróság arra ítélte, hogy mivel beleavatkozott mások magánéletébe, s kövesse meg az őt később beperlő leányanyát és annak anyját. Az Alfa Szövetséget összesen 700 ezer forint kártérítésre és hasonló szövegű elnézés kérésére kötelezték. Az ítélet felülvizsgálatát kérő Kormos Miklós nem tett eleget a hittagadással felérő "elnézéskérés" bírói előírásának. - A Szentatyától kapott kitüntetésnek nagyon örültem, mert megerősített abban, hogy helyesen cselekedtem. Konkrét egyházi előírások, az Élet örömhíre - Evangelium vitae című enciklika és az ide vonatkozó kánoni törvények szerint ugyanis mulasztással vétkeztem volna, ha van lehetőségem segíteni egy magzatelhajtás elkerülésében, de mégsem segítek - mondotta. Az Alfa Szövetség több életvédő hívő üdvözlő soraival együtt tisztelettel és szeretettel gratulál az új pápai káplánnak kitüntetéséhez! Szövetségünk ezúton is köszöni a társadalom még élő lelkiismeretű tagjainak azt a megható összefogását, amelynek jegyében számos helyről jelentős pénzadományokkal segítették az életvédő szervezetre, kirótt pénzbüntetés kifizetését!

Megölte újszülött csecsemőjét L. Tiborné kiskunhalasi asszony. A szülés utáni rosszullétet észlelő szomszédok mentőt hívtak, akik kórházba szállították. Az orvosok ott megállapították, hogy nem sokkal korábban gyermeket szült. Mivel az asszony tagadta, az ügyeletes orvos feljelentése nyomán rendőrségi házkutatás kezdődött. Az újszülött holttestét az ágyneműtartóban találták meg. Az orvos szakértő vizsgálata megállapította, hogy a gyermek egészségesen jött világra - halálát fojtogatás okozta. Az asszony később bevallotta, hogy férje külföldi munkavállalása idején, házasságon kívüli kapcsolatból fogant a megölt kisfiú. (Petőfi Népe, 2000. március 16.)

Amerikában egy édesanya évente 508 700 dollárt érdemelne, számította ki Ric Edelman amerikai pénzügyi elemző, aki szerint egy édesanya lényegében 24 órás műszakban dolgozik, még ha - éjjel például - csupán ügyeleti feladatot lát is el. Ő egyebek között a szakács, a gyermekpszichológus, a takarítónő, a kertész és még sok más is. A szakértő szerint 17 kulcsfontosságú munkakört lát el egy édesanya, amelyért - e szakmák fizetéseivel számolva - évente mintegy félmillió dollár illetné meg, ha anyai feladatköréért bért adnának neki. (A szakértő arra nem tér ki, hogy a kétkeresős modellel családon kívüli munkahelyre kényszerített anyák mekkora töredékét kapják állásukban az otthonukban előállítható emberi-társadalmi értéknek... - a szerk.)

A boldogabb családokért! - címet viseli a Magyar Katolikus Püspöki Kar közelmúltban megjelent körlevele, amelyben többek között az abortuszról ezt olvashatjuk: "A keresztény tanítás szerint az emberi élet tökéletes tiszteletet és védelmet érdemel a fogantatás pillanatától kezdve. Az abortusz közvetlenül sérti az emberi lénynek az élethez való alapvető jogát, ezért annak törvényesítését az ember méltóságának tisztelete kizárja. Ha az állami törvényhozás e szigorú keresztény értékrendet nem követi is, aligha hagyhatja figyelmen kívül az Európa tanács határozatát, amely leszögezi, hogy a magzatnak minden körülmények között részesülnie kell az emberi méltóságnak kijáró tiszteletben. Ezért a törvényhozónak a magzati élet védelméről szóló törvény újrafogalmazása során olyan megoldásra kell törekednie, amely lehetőleg az egész társadalmat mozgósítja a magzati élet védelme érdekében, megállítja a (...) drámai demográfiai válságot, és olyan életvédelmi intézkedéseket hoz, amelyek különleges védelmet nyújtanak az édesanyánknak, és ezzel segítik a megfogant magzatok megszületését."

Az Asszonyok a Nemzeti Egységért Mozgalom szervezésében a KÉSZ Budapesti Munkaközösségek szakmai Kollégiuma támogatásával március 4-én, a budapesti Szent Margit Gimnáziumban került sor A család napjainkban című tanácskozásra, amelyen fellépett Császár Angéla és Eperjes károly színművész. A hallgatóság számos értékes előadást hallhatott a következő előadóktól: Dávid Ibolya (A család mint a legősibb szövetség), Bolberitz Pál (Család és erkölcs), Rókusfalvy Pál (A család egysége a nemzet egysége), Pulay Gyula (A törékeny család), Kellermayer Miklós (Az élet csak a tudás és az istenhit egységében biztonságos), Hegedűs Lóránt (Születés, újjászületés) és Bíró László (A boldogabb családokért), Pálhegyi Ferenc (A férfi és a nő kapcsolata a bibliai antropológia tükrében). A rendezvényen bemutatatták az Alfa Szövetség (Téglásy Imre) és a Magzatvédő Társaság (Zsigmond Vince) élet- és családvédő tevékenységét. A

Elhunyt John O`Connor, New York érseke. Május 3-án, 80 éves korában távozott közülünk ez a főpap, aki meleg bájos humorával elvarázsolta a new yorkiakat, miközben világosan kifejezte a magzatelhajtással és az egyneműek közötti szexualitással kapcsolatos rosszallását. O`Connor volt az USA legidősebb, még tevékeny püspöke, aki egyben a legnagyobb hatást gyakorolta a katolikusokra. Az érsek mind az odaadó katolikusok, mind a más vallású new yorkiak kedvelt személyisége volt annak ellenére is, hogy heves vitákat váltott ki azzal a javaslatával, mely szerint ki kell közösíteni azokat a magukat katolikusnak mondó politikusokat, akik támogatják az abortuszt. Az érsek nyilvánosan elítélte a Brooklyn Múzeumnak azt a kiállítását is, amelyen egy vallásos érzelmeket sértő Mária-festményt is közszemlére tettek. Ugyancsak ő volt az, aki felekezetek közötti megbékélés jegyében istentiszteletet tartott, miután a rendőrség lelőtt egy fegyvertelen afrikai bevándorlót. Búcsúztatásán mondotta Bernard Law érsek: "Az a hatalmas küldetés, amelynek jegyében John O`Connor élt, és amit folyamatos figyelmeztetéssel ránk hagyott, nem más, mint hogy az egyháznak mindig és teljesen egyértelműen az élet oldalán kell állnia." (Pro-Life E-News, 2000. május 3., Table of Contents, 2000. május 21.)
"Nem halok meg, csak belépek az életbe"- olvasható azon a táblán, amelyet dr. Vass Miklós gyermekgyógyász főorvos (1997) emlékére avattak március 18-án egykori munkahelyén, a Budatétényi Gyermekotthonban. A Magzatvédő Társaság néhai elhunyt főtitkára előtt ezzel tisztelegtek barátai, tisztelői és családtagjai. A higgadtan bölcs életvédő gyermekorvos munkatársával, dr. Kovács István gyermekorvos-pappal együtt korán fölismerte, hogy a fogantatással kezdődő gyermeki életet a fogantatással kezdődik, munkásságával hosszú éveken át önzetlenül, a hivatalos "gyermekvédelemmel" szemben is hűen szolgálta a magyar magzatgyermekeket és így a társadalmi közjó ügyét.

Az apákat is vonják be a terhességi válságtanácsadás folyamatába, hogy az apa is nyilatkozhasson magzati életkorú gyermeke életének megtartásáról - figyelmeztet az Elvált

Apák Érdekvédelmi Egyesületének törvényjavaslata, amelyet a magzati élet védelméről szóló módosítás ügyében juttattak el a parlamenti pártok képviselőihez. Nem lenne helyes, ha az apa "csak, mint egy ivarsejt-hordozó" ezúttal is ki lenne hagyva magzatgyermeke megvédésének esélyéből, noha az új törvény az apát becsülhetné "érző és felelős állampolgár" minőségében is, jelzi a javaslat. Az apa esetleges halála esetén az apa vér szerinti szüleinek döntését is figyelembe kellene venni az unokájuk életét illető döntés előtt.

Életbevágó a címe annak a filmnek, amelyet május 12-én, nyilvános vetítésen mutattak be Budapesten, a Tabán moziban. A film szereplői egy anyagilag kedvezőbb helyzet eléréséért a nemzés legnagyobb értékét, egy megszületés előtti életet bocsátanak áruba. A főszereplő anya egy orvos és egy ügyvédnő tanácsára Amerikába megy, hogy ott világra hozza és eladja gyermekét. A 68-as Stúdióban készült alkotás egyik szereplője, Szarvas József a XXXI. Magyar Filmszemle színészi különdíját kapta alakításáért. Közben Budapesten még folyik az a bírósági eljárás, amely az ismert orvosgenetikus és körének magzatokat külföldre közvetítő tevékenységét igyekszik feltárni, és az orvosi-ügyvédi alakításért - sokak szerint az anyaság prostitúciójáért - járó "jutalmat" kiszabni.

A bioetika válaszútjai az ezredfordulón címmel rendez tanácskozást szeptember 17-én a Magyar Bioetikai Társaság az Albert Schweitzer Otthon tanácstermében (Budapest, XIV. Hermina út 51.) . A 3 napos tanácskozás előadói között lesz többek között Odor Andrea országos vezető védőnő, Jáki Szaniszló new yorki, Kellermayer Miklós pécsi, Széll Kálmán szombathelyi professzor, továbbá Földényi János és Sámsondy Kiss György, Cholnoky Péter, Kovács József és Makó János.
Gyermekekkel folytatott tiltott kísérletezés miatt elítélték azt az angliai kórházat, amelyben az ellenőrzés egész sor hiányosságot tárt fel, miután 43 agyi sérült koraszülöttet hagytak meghalni. A North Staffordshire Hospitalban gondozott gyermekek szüleinek fogalma sem volt arról, hogy a kicsiket kísérleti nyúlként kezelik. A terület közegészségügyéért felelős Rod Griffiths professzor által vezetett vizsgálat arra is fényt derített, hogy a szülőket teljesen félretájékoztatták a betegszobákban található berendezések működéséről és céljáról. Az ellenőrzés és a helyi etikai bizottság személyében is elmarasztalta a kórház vezetőségében helyet foglaló és a kutatást vezető David Southallt. Lord Hunt of Kings Heath egészségügyi miniszter az esettel kapcsolatos ajánlásokat elfogadva kijelentette: minden betegnek joga van tudni azokról az intézkedésekről, amelyek érinthetik őt. (The Independent, 2000. május 9.)

Sokkoló tényeket tárt fel az egészségügyi jelentés az ún. terápiás abortusszal kapcsolatban a chicagói Keresztény Kórházban, amellyel kapcsoltban már korábban is ellentétes értelmű gyakorlatról számoltak be a híradások. A vizsgálat szerint havonta két magzatgyermeket vetettek alá ún. terápiás abortusznak, ami azt jelenti, hogy a fejlődési rendellenességben szenvedő magzatokat koraszülést előidézve kikényszeríttették az anyaméhből, majd a világra jött újszülötteket hagyták meghalni. A hivatalos statisztikák megerősítették Jill Stanek kórházi védőnő állításait, aki elsőként hívta fel a sajtó figyelmét a munkahelyén folyó mesterkedésekre. - Csak az idén két olyan baba született, akik e beavatkozást követően még két órán át éltek - mondotta a védőnő. A kórház ezzel szemben azt állította, hogy mindent egybevéve csak elvétve kerül sor terápiás abortuszra, és új fegyelmi eljárást indított munkatársa ellen, amiért kibeszélte a munkahelyén tapasztaltakat.

Közben lépéseket tettek annak érdekében, hogy hasonló esetek többé ne ismétlődhessenek meg. Penny Pullen, az Életvédő Ügyvédek képviseletében arról tájékoztatott, hogy hamarosan olyan törvénytervezet kerül majd bevezetésre az Amerikai Egyesült Államokban, amely minden élő újszülöttet védelmez majd.

- Az abortusztúlélő babákat, még ha csak néhány percet élnek is, törvény által védendő személyeknek kell tekinteni - mondotta. (Family News In Focus, 2000. április 26.)

Zorró orvosi maszkot öltött, majd nevének kezdőbetűit szikével metszette egy szülő nő hasára. Zorró, alias dr. Allan Zarkin ma 61 éves és a fenti vád alapján úgy 25 év börtönre számíthat. Ha azonban mégis sikerülne neki felfüggesztett börtönbüntetést kapnia, akkor sem űzhetné tovább "orvosi" mesterségét. "Zorró" áldozata ezúttal nem egy bűnöző férfi, hanem egy teljesen ártatlan, fogorvos hölgy. A várandós asszony bőrébe a szükséges császármetszés végeztével még egy 15 centis "A. Z." jelet is vésett a szülész, miközben az anya fájdalomcsillapítókkal és nyugtatókkal beinjekciózva hevert a new york-i Beth Israel Medical Center műtőasztalán. Az orvos diplomáját azonnal visszavonták, a kórházat pedig 14 ezer dollár pénzbüntetésre ítélték, mert figyelmen kívül hagyta a Zorkin különc magatartására utaló jeleket. A szülő nő Zarkin és a kórház ellen 5.5 millió dollárról szóló polgári keresetet nyújtott be mondván, hogy azok után, amit az orvos tett vele, úgy érzi magát, mint valami "megbillogzott állat." (Reuters, 2000. április 25.)
Virrasztással egybekötött "élő láncot" alkottak az angol életvédők, hogy tiltakozzanak az abortusztörvény ellen. Az angol Magzatvédő Társaság (SPUC), által szervezett néma demonstráción mintegy 20.000 ember vett részt, hogy egymás kezét fogva mintegy 3 kilométer hosszú életláncot alkossanak az angol törvényhozás házától kiindulva London belvárosán és a London-hídon át egészen a Southwarkig. A szervezők szerint 5 és fél millió magzatgyermeket pusztítottak el a 32 éve kiadott abortusztörvény alapján. A tiltakozók plakátokat tartva a forgalom felé némán tiltakoztak. A néma tüntetés előtt John Smeaton, a Magzatvédő Társaság igazgatója kijelentette: - Napjainkban, amikor a kormány támogatja a Szülészek és Nőgyógyászok Királyi Kollégiumának azt az irányelvét, amely az abortuszt szükséges és alapvető egészségügyi beavatkozásnak tekinti, az életvédő mozgalomnak nem csak a magzatgyermekekről, hanem az anyák fizikai és mentális egészségének megőrzéséről is gondoskodni kell. (BBC News, 2000. április 29.)

Budapesten született a legkevesebb gyerek, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legutóbbi összegzéséből s az országos adatokhoz hasonlóan a fővárosban is folytatódott a népesség számának erőteljes csökkenése. Budapesten 1999-ben az előző évinél 2 százalékkal kevesebb, 14. 300 gyermek született. Az élve születések és a halálozások aránya kedvezőtlenebb az országos átlagnál. (Népszabadság, 2000. május 4.)
Magyarország népessége 10 millió alá csökkent! - jelentette ki Sipos Péter, Békés megyei gyermekgyógyász szakfelügyelő egy szakmai tanácskozáson. Soha nem látott mélyponton a születések száma. Hazánkban 1999-ben ötezer gyermek jött világra, miközben 100 születésre 71 magzatelhajtás jutott. A születés és az erőszakos magzati halál között Franciaországban és Hollandiában sokkal jobb az arány: 11 és 15 áll szemben a 100-zal. A magyarság fogyásának megállításához nemzeti összefogásra van szükség.

Ha nincs nemzetstratégiánk, a fogyás megállíthatatlan, noha ez olyan ügy, amelynek a jobb és a bal, a konzervatív és a szocialista, liberális és keresztény elkötelezettségű politika követői számára is elfogadhatónak kell lennie. (Új Ember, 2000. május 21.)
Abortuszmentes kórház működik az olaszországi Subiacóban, miután Mauro Meacci subiacói főapát arra kérte a helyi kórházat, hogy nem végezzenek magzatelhajtást. A főapát által az egészségügyi hivatalhoz intézett felhívást több ezer ember írta alá és szövegét felolvasták az apátsághoz tartozó összes templomban. A főapát nyilatkozata szerint a keresztények lelkiismerete sem eléggé érzékeny a magzatelhajtás súlyosságával kapcsolatban, noha az nem más, mint emberölés, ezért bátran szembe kell szállni azzal, amit erkölcsileg helytelennek tartunk. (Keresztény Élet, 2000. február 27.)

Alkotmányellenes a magzatvédelmi törvény módosításának tervezete - jelentette ki dr. Győri Attila, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének alelnöke. A tervezet nem teljesíti azt az elvárást sem, hogy tételesen sorolja fel a válsághelyzet kritérimait. Az érdekképviselet szorgalmazza: rendelkezzék külön törvény a magzat védelméről és külön egy másik jogszabály a magzat elhajtásáról. Az egyesület szerint a magzatgyermekek életben maradásának esélyét növelné, ha elhajtásukat csak azt követően lehetne elvégezni, ha az anya már részt vett a gyermek ultrahangos vizsgálatán. (Magyar Nemzet, 2000. április 7.)

Külföldiek betelepítése ellen tiltakoztak Budapesten, a Miniszterelnöki Hivatal előtt. A Trianon Társaság és a Zrínyi Történelmi Egyesület szervezte demonstráción elhangzott, hogy országos aláírás-gyűjtési akciót indítanak a szórványmagyarság és a csángó magyarok megmentéséért. A tüntetésen felszólalt Gidai Erzsébet (MIÉP) országgyűlési képviselő is. -

Aki a betelepítést kiejti a száján, a hazaáruló - mondotta, majd hozzátette, hogy ennek még a gondolata is merénylet ellenünk. (Magyar Nemzet, 2000. április 29.),
A népességfogyás néhány évtizeden belül a gazdasági fejlődés gátja lehet - mondotta Kövér László, a Fidesz elnöke, aki szerint a civilizáció rossz irányba halad, s ennek eredményeként néhány év múlva kisebbségben lesznek, és perifériára kerülnek a család- és gyermekpártiak. A pártelnök szerint ennek egyik oka, hogy a magyar értelmiség az elmúlt 10 esztendőben nem töltötte be azt a vezető szerepet, ami egy történelemformáló időszakban elvárható lett volna. Az értelmiség még addig sem jutott el, hogy felismerje a magyar társadalom legfontosabb problémáját, a népességfogyást. A pártelnök demográfusok javaslatára utalva elképzelhetőnek tartotta külföldi munkaerő betelepítését. A határon túli magyarság befogadásával kapcsolatban úgy fogalmazott: egyetlen falvat sem szabad feladni, ugyanakkor jobb, ha Magyarország fogadja be a spontán elvándorlókat, mint ha más állam tenné, ahol ezek a magyarok teljesen elveszítik azonosságukat. Az idegen ajkúak befogadásával kapcsolatban felvetette: nem biztos, hogy a magyar társadalom képes lesz asszimilálni egy nagyobb létszámú idegen elemet. (Magyar Nemzet, 2000. május 2.)

Friss emberhúst vegyenek! Még tavaly ősszel a Life Dinamics nevű életvédő szervezet derített fényt arra, hogy amerikai vállalkozások abortált gyermekek szerveit és testszöveteit dobták piacra. A magzatelhajtáson ily módon dollármilliókat kereső amerikai abortuszlobby indoklása hasonlít azokéra a nácikéra, akik élő és általuk meggyilkolt személyeken kísérleteztek, az elpusztítottak bőrét lámpaernyőre feszítve hasznosították, vagy zsiradékaikból szappant főztek azt állítva, hogy a zsidó (vö. a magzat) nem ember. Mengele amerikai kollégáit segíti az a tény, hogy

Clinton elnök még 1993-ban enyhített a magzati testrészekkel és szövetekkel kapcsolatos törvényi előírásokon. Az arany után az új amerikai emberi "szövetláz" mára odáig fokozódott, hogy már brosúrák hirdetik: "A legfrissebb emberi szövetet mi szállítjuk!" És lehet választani, például az Opening Line elnevezésű cég 1999-es árlistájából: "Bőr: 100 dollár, Legalább 2 db végtag: 150 dollár, Gerinccsatorna: 325 dollár, Agy: 999 dollár. 30 százalék árkedvezményt adunk, ha az árún jelentősebb roncsolás lenne". A csak nemrég szétszaggatott babák szeme darabonként 150 dollárba kerül. Az általános felháborodást országos nyomozás követte, hogy tisztázzák, miféle profitot vágnak zsebre a mások nyomorából élő babamészérosok. A nyomozást azonban a FBI jogi nehézségekre és kifejezetten ide vágó törvény hiányára hivatkozva máig sem fejezte be. A robbanásszerűen növekvő piac az éves 14 százaléknyi növekedés után előrejelzések szerint 1 milliárd lesz az új évezred második évére.

Magyarországon a magzati élet "védelméről" szóló abortusztörvény vitája után már 1992-ben feltette a kérdést Balczó András: "Egy kilogramm magzathús hány dollárra jön ki?" De ki válaszolt rá? (Pro-Life News, 1999. október 5., 18. és 2000. április 5.)Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!